Vereniging der Groothandelaars in Meststoffen

Wie zijn wij ?

 

VEGROM is de beroepsorganisatie van groothandels in minerale meststoffen in de Belgische en Luxemburgse markt en werd gesticht in 1945.

 

De leden van VEGROM verhandelen 90% van de minerale meststoffen gedistribueerd in België en het Groot Hertogdom Luxemburg.

Onze opdracht :

 

  • Het samenwerken met de producenten en importeurs van minerale meststoffen in de verdediging van de belangen van de ganse sector.
  • Het promoten van een oordeelkundig gebruik van minerale meststoffen, met respect voor het leefmilieu en de geldende wetgevingen.
  • Het verzamelen en redigeren van relevante kennis en informatie en het delen hiervan met andere actoren in de distributieketen.
  • Het verdedigen van de belangen van haar leden op politiek, economisch, technisch en landbouwkundig gebied.

Om de belangen van haar leden optimaal te kunnen verdedigen en de uitwisseling van kennis en ervaringen met andere Europese distributeurs te stimuleren maakt VEGROM deel uit van EFBA (European Fertilizer Blenders Association)